دریاچه شهدای خلیج فارس http://hamshahriphoto.ir/detail/photo/8454/19 پارک شهید چمران کرج http://hamshahriphoto.ir/detail/360/6094/19 آبشار آسیاب خرابه در جلفا http://hamshahriphoto.ir/detail/360/950/19 حمام نواب تهران http://hamshahriphoto.ir/detail/360/2337/19 حمام نواب از جمله آثار دوره قاجاریه شهر تهران است و در خیابان 15 خرداد شرقی کوچه بیک دامغانی( بازارچه نواب سابق) قرار دارد . مدرسه دارالفنون تهران http://hamshahriphoto.ir/detail/360/2212/19 دارُالفُنون نام مدرسه‌ای است که به ابتکار میرزا تقی خان امیرکبیر در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأسیس شد. دارالفنون را می‌توان نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران دانست.ساختمان دارالفنون در خیابان ناصرخسرو در مرکز شهر تهران جای گرفته است. برج آزادی تهران http://hamshahriphoto.ir/detail/360/2067/19 روستای دست کند میمند کرمان http://hamshahriphoto.ir/detail/360/2065/19 باغ موزه دفاع مقدس http://hamshahriphoto.ir/detail/360/1003/19 پل طبیعت تهران http://hamshahriphoto.ir/detail/360/969/19 باغ موزه دفاع مقدس در منطقه ویژه شهری عباس آباد http://hamshahriphoto.ir/detail/360/968/19 آبشار تهران http://hamshahriphoto.ir/detail/360/967/19