اخبار مربوط به کلیدواژه مجلس  تعداد نتایج  ۷۱
جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی
سومین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
سومین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزرای اقتصاد، صنعت و جهاد کشاورزی
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزرای اقتصاد، صنعت و جهاد کشاورزی
تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس توسط رییس جمهوری
تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس توسط رییس جمهوری
آخرين روز جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی
آخرین روز جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی
چهارمین روز جلسه بررسی صلاحيت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم
چهارمین روز جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم
سومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم
سومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم
دومين روز جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم _ عصر
دومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم _ عصر
 دومين روز جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم _ صبح
دومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم _ صبح
نوبت دوم اولین روز جلسه رای اعتماد، وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم
نوبت دوم اولین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم