اخبار مربوط به کلیدواژه مجلس  تعداد نتایج  ۷۹
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
مجلس به چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی رای اعتماد داد
مجلس به چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی رای اعتماد داد
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد
جلسه علني مجلس شوراي اسلامي
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی _ انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷
نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷
جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی
سومین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
سومین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی