اخبار مربوط به کلیدواژه مجلس  تعداد نتایج  ۸۷
مجلس شوراي اسلامي ايران
مجلس شورای اسلامی ایران
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت
جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس توسط رییس جمهوری
تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس توسط رییس جمهوری
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
مجلس به چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی رای اعتماد داد
مجلس به چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی رای اعتماد داد
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد
جلسه علني مجلس شوراي اسلامي
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی