اخبار مربوط به کلیدواژه ليگ برتر شانزدهم  تعداد نتایج  ۱۳۹
دیدار تیم های فوتبال ماشین سازی تبریز و نفت تهران
دیدار تیم های فوتبال ماشین سازی تبریز و نفت تهران
دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و پدیده مشهد
دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و پدیده مشهد
لغو دیدار تیم های سیاه جامگان و تراکتورسازی به دلیل بارش برف
لغو دیدار تیم های سیاه جامگان و تراکتورسازی به دلیل بارش برف
دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و گسترش فولاد
دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و گسترش فولاد
دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و استقلال
دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و استقلال
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان
شهرآورد هشتاد و چهارم سرخابی ها
شهرآورد هشتاد و چهارم سرخابی ها
دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس
دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس
ديدار تیم های فوتبال تراکتورسازی تبريز و ذوب آهن اصفهان
دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی و ذوب آهن
دیدار تیم های فوتبال پدیده مشهد و فولاد خوزستان
دیدار تیم های فوتبال پدیده مشهد و فولاد خوزستان
دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و سايپا
دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و سایپا
دیدار تیم های فوتبال استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان
دیدار تیم های فوتبال استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان