اخبار مربوط به کلیدواژه آتش نشاني  تعداد نتایج  ۴۶
مانور آتش نشانی در مددسرای خاوران
مانور آتش نشانی در مددسرای خاوران
مراسم چهلمین روز شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو در حسینیه ارشاد
مراسم چهلمین روز شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو در حسینیه ارشاد
یادبود چلهمین روز حادثه پلاسکو در ایستگاه ۸۸ آتش نشانی
یادبود چلهمین روز حادثه پلاسکو در ایستگاه ۸۸ آتش نشانی
آواربرداری روز هفتم پلاسکو
عملیات آواربرداری روز هفتم ساختمان پلاسکو
شمع های روشن برای مردان خاموش
شمع های روشن برای مردان خاموش
لباس آتش نشان ها بر تن قهرمانان کشتی کشور
لباس آتش نشان ها بر تن قهرمانان کشتی کشور
عملیات آواربرداری در محل حادثه ساختمان پلاسکو
عملیات آواربرداری در محل حادثه ساختمان پلاسکو _ ۲
عملیات امداد شبانه در محل حادثه ساختمان پلاسکو
عملیات امداد شبانه در محل حادثه ساختمان پلاسکو _ ۲
فروریختن ساختمان پلاسکو در اثر آتش سوزی
فروریختن ساختمان پلاسکو در اثر آتش سوزی
ساختمان پلاسکو پس از فروریختن در اثر آتش سوزی
ساختمان پلاسکو پس از فروریختن در اثر آتش سوزی _ ۳
ریزش آوار در تونل انرژی تبریز
ریزش آوار در تونل انرژی تبریز
مانور مدیریت بحران در نیروگاه شهید فيروزی طرشت (برق آلستوم)
مانور مدیریت بحران در نیروگاه شهید فیروزی طرشت (برق آلستوم)