اخبار مربوط به کلیدواژه خط 6 مترو  تعداد نتایج  ۶
 افتتاح همزمان سه پروژه بزرگ شهر تهران
افتتاح همزمان سه پروژه بزرگ شهر تهران
بازدید سرپرست شهرداری تهران از خط ۶ تهران
بازدید سرپرست شهرداری تهران از خط ۶ تهران
بازدید از مراحل پایانی آماده سازی خط ۶ مترو با حضور دکتر قالیباف
بازدید از مراحل پایانی آماده سازی خط ۶ مترو با حضور دکتر قالیباف
آغاز عملیات حفاری تونل توسعه محور جنوبی خط ۶ مترو تهران
آغاز عملیات حفاری تونل توسعه محور جنوبی خط ۶ مترو تهران
پروژه خط 6 متروی تهران تقاطع بهار شیراز
پروژه خط 6 متروی تهران اتصال تونل اصلی تقاطع بهار شیراز 
بازدید دکتر قالیباف از خط 6 مترو تهران
بازدید دکتر قالیباف از خط 6 مترو تهران