اخبار مربوط به کلیدواژه ورزش همگاني  تعداد نتایج  ۶
زنگ تحرک در میدان آزادی تهران‎
زنگ تحرک در میدان آزادی تهران‎
بازديد معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ایستگاه تندرستی بوستان لاله
بازدید معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ایستگاه تندرستی بوستان لاله
ورزش صبحگاهی در بوستان ستارخان
ورزش صبحکاهی در بوستان ستارخان
همایش دو همگانی روز المپیک در اراضی عباس آباد
همایش دو همکانی روز المپیک در اراضی عباس آباد
همایش بزرگ پیاده روی و ورزش همگانی در قلب تاریخی تهران
همایش بزرک پیاده روی و ورزش همکانی در قلب تاریخی تهران
اختتامیه المپیاد ورزش همگانی با حضور وزیر بهداشت در ساری
اختتامیه المپیاد ورزش همکانی با حضور وزیر بهداشت در ساری