اخبار مربوط به کلیدواژه تاكسي  تعداد نتایج  ۱۴
نخستین روز تغییر ساعت كار ادارای در تهران
نخستین روز تغییر ساعت کار ادارای در تهران
جایگزینی ۴۰ هزار تاکسی
جایگزینی ۴۰ هزار تاکسی فرسوده با محصولات ایران خودرو
مراکز معاینه فنی اتوبوس های شرکت واحد و تاکسی های شهر تهران
مراکز معاینه فنی اتوبوس های شرکت واحد و تاکسی های شهر تهران
دوربین های کنترل ترافیک
ثبت تخلفات رانندگان توسط چشم های شیشه ای
حمل و نقل عمومی در بانکوک
حمل و نقل عمومی در بانکوک
مراجعه رانندگان به مراکز معاینه فنی خودرو در تهران
مراجعه رانندگان به مراکز معاینه فنی خودرو در تهران
ورود ۷۰ دستگاه خودروی تاکسی پلاک اروند به خرمشهر
ورود ۷۰ دستکاه خودروی تاکسی پلاک اروند به خرمشهر
ورود ۲۰۰ دستگاه خودروی هیوندای به ناوگان تاکسیرانی
ورود ۲۰۰ دستکاه خودروی هیوندای به ناوکان تاکسیرانی
رونمایی از تاکسی های هیبریدی جدید پایتخت
رونمایی از تاکسی های هیبریدی جدید پایتخت
تاکسی پیکان پایتخت نو سازی میشود
تاکسی پیکان پایتخت، نوسازی می شود
 بهره برداری از 74 واگن مترو و 80 تاکسی هیبریدی با حضور دکتر قالیباف
 بهره برداری از 73 واکن مترو و 70 تاکسی هیبریدی با حضور دکتر قالیباف
افتتاح حمل و نقل نوین دانش آموزی
افتتاح حمل و نقل نوین دانش آموزی