اخبار مربوط به کلیدواژه تقاطع  تعداد نتایج  ۳
افتتاح پل شرق به شمال تقاطع بزرگراه های نیایش و چمران با حضور دکتر قالیباف
افتتاح پل شرق به شمال تقاطع بزرگراه های نیایش و چمران با حضور دکتر قالیباف
عملیات احداث پل دوربرگردان شرق به غرب بلوار ارتش
عملیات احداث پل دوربرکردان شرق به غرب بلوار ارتش
بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو در تبریز
بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو در تبریز