اخبار مربوط به کلیدواژه وزير صنعت  تعداد نتایج  ۳
نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت
نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت
تكريم و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت
تکریم و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت
 نشست مشترک شهردار تهران با وزیر صنعت
 نشست مشترک شهردار تهران با وزیر صنعت