اخبار مربوط به کلیدواژه سالگرد جهان پهلوان تختي  تعداد نتایج  ۲
سالگرد درگذشت غلامرضا تختی
مراسم چهل‌و‌نهمین سالگرد درگذشت غلامرضا تختی
سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی
سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی