اخبار مربوط به کلیدواژه جشنواره تئاتر فجر  تعداد نتایج  ۲۰
مراسم اختتامیه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر
مراسم اختتامیه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر
اجرای نمایش خیابانی « سرباز » _ محوطه تئاتر شهر
اجرای نمایش خیابانی « سرباز » _ محوطه تئاتر شهر
اجرای ۳ نمایش خیابانی سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر _ محوطه تئاتر شهر
اجرای ۳ نمایش خیابانی سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر _ محوطه تئاتر شهر
اجرای ۳ نمایش خیابانی سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر- محوطه تئاتر شهر
اجرای ۳ نمایش خیابانی سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر _ محوطه تئاتر شهر
اجرای نمایش خیابانی به مناسبت  سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر- میدان ولیعصر
اجرای نمایش خیابانی سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر _ ایوان انتظار
نشست رسانه ای و مطبوعاتی جشنواره بین المللی تئاتر فجر
نشست رسانه ای و مطبوعاتی جشنواره بین المللی تئاتر فجر
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر
اجرای نمایش خیابانی «ماشین زمان» در محوطه خانه هنرمندان
اجرای نمایش خیابانی «ماشین زمان» در محوطه خانه هنرمندان
اجرای نمایش خیابانی «لازمان لامکان» در محوطه خانه هنرمندان
اجرای نمایش خیابانی «لازمان و لامکان» در محوطه خانه هنرمندان
نمایشگاه عکس، پوستر و تبلیغات سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر
نمایشگاه و اهدای جوایز بخش عکس، پوستر و تبلیغات سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر
اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر
اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر
نمایش «خسیس»
نمایش «خسیس»