اخبار مربوط به کلیدواژه وزير كشور  تعداد نتایج  ۱۳
نشست خبری وزیر کشور
نشست خبری وزیر کشور
معارفه استاندار کردستان با حضور وزیر کشور
معارفه استاندار کردستان با حضور وزیر کشور
نشست خبری عبدالرضا رحمانی فضلی وزير كشور در محل ستاد انتخابات كشور
اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در ستاد انتخابات کشور
سفر وزیر کشور به تبریز
سفر وزیر کشور به تبریز
سفر وزیر کشور به کردستان
سفر وزیر کشور به کردستان
سومین روز سفر وزیر کشور به گلستان
سومین روز سفر وزیر کشور به گلستان
سفر وزیر کشور به گلستان
سفر وزیر کشور به گلستان
سفر وزیر کشور به تبریز
سفر وزیر کشور به تبریز
نشست خبری وزیر کشوردر فردای انتخابات
نشست خبری وزیر کشور در فردای انتخابات
نشست خبری عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
نشست خبری وزیر کشور و افتتاح مرگز رصد ملی
سفر وزیر کشور به سومین حرم اهل بیت
سفر وزیر کشور به سومین حرم اهل بیت
 نشست وزیرکشور با شهرداران و روسای شوراهای شهر سراسر کشور
 نشست وزیرکشور با شهرداران و روسای شوراهای شهر سراسر کشور