اخبار مربوط به کلیدواژه مانور  تعداد نتایج  ۵۷
مانور بزرگ امدادی غنچه های هلال احمر _ قم
مانور بزرگ امدادی غنچه های هلال احمر _ قم
عملیات مشترک جستجو و نجات دریای و هوایی (فرود اضطراری هواپیما در آب)
عملیات مشترک جستجو و نجات دریای و هوایی (فرود اضطراری هواپیما در آب)
مانور اطفای حریق در پایانه اتوبوسرانی شرکت واحد
مانور عملیاتی اطفای حریق در پایانه اتوبوسرانی شرکت واحد
مانور عملیاتی اطفای حریق و امداد و نجات آتش‌نشانی مشهد در بازار بزرگ فردوسی
مانور عملیاتی اطفای حریق و امداد و نجات آتش‌نشانی مشهد
مانور امداد و نجات سگ های تجسس
مانور امداد و نجات سگ های تجسس
مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در مشهد
مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در مشهد
مانور امداد و نجات حوادث جاده‌ای در استان یزد
مانور امداد و نجات حوادث جاده‌ای در استان یزد
مانور توان رزمی نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی اصفهان
مانور توان رزمی نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی اصفهان
هفتم مهرماه روز آتش نشان
«۷ مهر» روز آتش نشان
مانور برخورد فرد با قطار در خط یک قطار شهری مشهد
مانور برخورد فرد با قطار در خط یک قطار شهری مشهد
مانور واکنش سریع رنجرهای هلال احمر
مانور واکنش سریع رنجرهای هلال احمر
مانور واكنش سريع هلال احمر
مانور واکنش سریع هلال احمر