اخبار مربوط به کلیدواژه مانور  تعداد نتایج  ۶۰
 مانور اقتدار دریایی و حلقه اتحاد مرزبانان و مرزنشینان
مانور اقتدار دریایی و حلقه اتحاد مرزبانان و مرزنشینان
مانور سگ های‌ جستجو و نجات‌ هلال‌احمر
مانور سگ های‌ جستجو و نجات‌ هلال‌احمر
اجرای مانور هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر
اجرای مانور هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر
مانور بزرگ امدادی غنچه های هلال احمر _ قم
مانور بزرگ امدادی غنچه های هلال احمر _ قم
عملیات مشترک جستجو و نجات دریای و هوایی (فرود اضطراری هواپیما در آب)
عملیات مشترک جستجو و نجات دریای و هوایی (فرود اضطراری هواپیما در آب)
مانور اطفای حریق در پایانه اتوبوسرانی شرکت واحد
مانور عملیاتی اطفای حریق در پایانه اتوبوسرانی شرکت واحد
مانور عملیاتی اطفای حریق و امداد و نجات آتش‌نشانی مشهد در بازار بزرگ فردوسی
مانور عملیاتی اطفای حریق و امداد و نجات آتش‌نشانی مشهد
مانور امداد و نجات سگ های تجسس
مانور امداد و نجات سگ های تجسس
مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در مشهد
مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در مشهد
مانور امداد و نجات حوادث جاده‌ای در استان یزد
مانور امداد و نجات حوادث جاده‌ای در استان یزد
مانور توان رزمی نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی اصفهان
مانور توان رزمی نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی اصفهان
هفتم مهرماه روز آتش نشان
«۷ مهر» روز آتش نشان