اخبار مربوط به کلیدواژه بناي قديمي  تعداد نتایج  ۱۰
مسجد وكيل شيراز
مسجد وکیل شیراز
پانزدهم ارديبهشت ماه روز شيراز
پانزدهم اردیبهشت ماه روز شیراز
حمام تاریخی کردشت در جلفا
حمام تاریخی کردشت در جلفا
کاروانسرای شاه عباسی در کرج
کاروانسرای شاه عباسی
بافت فرسوده نخستین شهر خشتی جهان
بافت فرسوده نخستین شهر خشتی جهان
آب انبار رستم گیو در یزد
آب انبار رستم کیو در یزد
عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه
بنای تاریخی
بنای تاریخی
ارگ  یا عمارت حاجی آباد در ۷ کیلومتری جاده بیرجند
ارک یا عمارت حاجی آباد در بیرجند
خانه اتحادیه « خانه دایی جان ناپلئون »
خانه اتحادیه « خانه دایی جان ناپلئون »