اخبار مربوط به کلیدواژه اعضای شورای شهر  تعداد نتایج  ۹
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
تجدید میثاق اعضای شورای شهر  و شهردار تهران با آرمان‌های امام خمینی (ره)
تجدید میثاق اعضای شورای شهر و شهردار تهران با آرمان‌های امام خمینی (ره)
بازديد مديران شهری و اعضای شورای شهر تهران از نمايشگاه موزه لوور
همایش میراث فرهنگی، گردشگری و توسعه پایدار
دیدار اعضای شورای شهر تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدار اعضای شورای شهر تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی
حضور اعضای شورا و شهردارجدید تهران در حرم امام خمینی (ره)
حضور اعضای شورا و شهردارجدید تهران در حرم امام خمینی (ره)
بازدید جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از خط ۷ مترو
بازدید جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از خط ۷ مترو
بازدید اعضای شورای شهر تهران از خط ۷ مترو
بازدید اعضای شورای شهر تهران از خط ۷ مترو
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
بازدید اعضای شورای شهر از محله هرندی و‌گرمخانه خاوران
بازدید اعضای شورای شهر از محله هرندی و‌کرمخانه خاوران