اخبار مربوط به کلیدواژه اعضای شورای شهر  تعداد نتایج  ۱۰
نشست باغ‌های گمشده تهران
نشست باغ‌های گمشده تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
تجدید میثاق اعضای شورای شهر  و شهردار تهران با آرمان‌های امام خمینی (ره)
تجدید میثاق اعضای شورای شهر و شهردار تهران با آرمان‌های امام خمینی (ره)
بازديد مديران شهری و اعضای شورای شهر تهران از نمايشگاه موزه لوور
همایش میراث فرهنگی، گردشگری و توسعه پایدار
دیدار اعضای شورای شهر تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدار اعضای شورای شهر تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی
حضور اعضای شورا و شهردارجدید تهران در حرم امام خمینی (ره)
حضور اعضای شورا و شهردارجدید تهران در حرم امام خمینی (ره)
بازدید جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از خط ۷ مترو
بازدید جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از خط ۷ مترو
بازدید اعضای شورای شهر تهران از خط ۷ مترو
بازدید اعضای شورای شهر تهران از خط ۷ مترو
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
بازدید اعضای شورای شهر از محله هرندی و‌گرمخانه خاوران
بازدید اعضای شورای شهر از محله هرندی و‌کرمخانه خاوران