اخبار مربوط به کلیدواژه ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ��������������  تعداد نتایج  ۴
گردهمایی بزرگ خانواده تئاتر
گردهمایی بزرگ خانواده تئاتر
پانزدهمین جشن بازیگر
پانزدهمین جشن بازیگر
 افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر
افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر
آیین افتتاح نمایش گل و قداره به نویسندگی و کارگردانی بهزاد فراهانی
آیین افتتاح نمایش گل و قداره