اخبار مربوط به کلیدواژه بازسازی  تعداد نتایج  ۷
 بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران
بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران
بازسازی واقعه تاريخی «غدیر خم» در تبریز
بازسازی واقعه تاریخی «غدیر خم» در تبریز
بازسازی واقعه غدیر خم دراهر
بازسازی واقعه غدیر خم در اهر
مرمت خانه تاریخی دکتر ابتهاج سمیعی
مرمت خانه تاریخی دکتر ابتهاج سمیعی
 دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران
مرمت مسجد وکیل شیراز
مرمت مسجد وکیل شیراز
عملیات بازسازی سقف تونل توحید
عملیات بازسازی سقف تونل توحید