اخبار مربوط به کلیدواژه احمد مسجد جامعي  تعداد نتایج  ۸۱
احمد مسجد جامعي و محسن هاشمي در كتابگردي تهران
اجرای برنامه کتاب گردی در تهران
تهران گردی مسجد جامعی با موضوع غدیر
تهران گردی مسجد جامعی با موضوع غدیر
تهرانگردي احمد مسجد جامعي
تهرانگردی احمد مسجد جامعی
نشست گردشگری در آینه ری
نشست گردشگری در آینه ری
نمایشگاه عکس «مسائل اجتماعی ایران»
نمایشگاه عکس «مسائل اجتماعی ایران»
تهرانگردی احمد مسجد جامعی در منطقه ۱۷
تهرانگردی احمد مسجد جامعی در منطقه ۱۷
افتتاح خانه موزه «سیمین و جلال»
افتتاح خانه موزه «سیمین و جلال»
پنجمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
پنجمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
نخستين تهرانگردی احمد مسجد جامعی در  سال ۹۷
نخستین تهرانگردی احمد مسجد جامعی در سال ۹۷
مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تکریم و معارفه رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
آیین اختتامیه مسابقه ملی عکس «سفر به خانه خدا»
آیین اختتامیه مسابقه ملی عکس «سفر به خانه خدا»
اعطای نشان «امین الضرب» به کارآفرینان برتر
اعطای نشان «امین الضرب» به کارآفرینان برتر