اخبار مربوط به کلیدواژه احمد مسجد جامعي  تعداد نتایج  ۷۸
نشست گردشگری در آینه ری
نشست گردشگری در آینه ری
نمایشگاه عکس «مسائل اجتماعی ایران»
نمایشگاه عکس «مسائل اجتماعی ایران»
تهرانگردی احمد مسجد جامعی در منطقه ۱۷
تهرانگردی احمد مسجد جامعی در منطقه ۱۷
افتتاح خانه موزه «سیمین و جلال»
افتتاح خانه موزه «سیمین و جلال»
پنجمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
پنجمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
نخستين تهرانگردی احمد مسجد جامعی در  سال ۹۷
نخستین تهرانگردی احمد مسجد جامعی در سال ۹۷
مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تکریم و معارفه رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
آیین اختتامیه مسابقه ملی عکس «سفر به خانه خدا»
آیین اختتامیه مسابقه ملی عکس «سفر به خانه خدا»
اعطای نشان «امین الضرب» به کارآفرینان برتر
اعطای نشان «امین الضرب» به کارآفرینان برتر
بازدید احمد مسجد جامعی از مراکز مرتبط با زلزله در تهران
بازدید احمد مسجد جامعی از مراکز مرتبط با زلزله در تهران
«نقش هنر در كرامت انسانی» بزرگداشت استاد فقید علی اکبر صنعتی
«نقش هنر در کرامت انسانی» بزرگداشت استاد فقید علی اکبر صنعتی
چهارمین دوره کتابگردی در انتشارات و کتابفروشی ها
چهارمین دوره کتابگردی در انتشارات و کتابفروشی ها