اخبار مربوط به کلیدواژه حجاج  تعداد نتایج  ۷
بازگشت اولین گروه حجاج گلستانی از سرزمین وحی
بازگشت اولین گروه حجاج گلستانی از سرزمین وحی
ورود نخستین گروه از حجاج ایرانی به فرودگاه امام خمینی‌(ره)
ورود نخستین گروه از حجاج ایرانی به فرودگاه امام خمینی‌(ره)
اعزام نخستين گروه حجاج گلستاني به سرزمين وحی
اعزام نخستین گروه حجاج گلستانی به سرزمین وحی
مراسم تشییع پیکر جانباختگان منا در دانشگاه تهران
مراسم تشییع پیکر جان باختگان منا در دانشگاه تهران
بازگشت کاروان جانبازان از حج
بازکشت کاروان جانبازان از حج
بدرقه کاروان حجاج مریوان به سرزمین وحی
بدرقه کاروان حجاج مریوان به سرزمین وحی
نخستین گروه حجاج گلستانی رهسپار سرزمین وحی شدند
نخستین گروه حجاج گلستانی رهسپار سرزمین وحی شدند