اخبار مربوط به کلیدواژه گوسفند  تعداد نتایج  ۱۳
جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر قره قیه
جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر قره قیه
یک روز با چوپانان منطقه خدآفرين
یک روز با چوپانان منطقه خدآفرین
دوشندگان دامنه دزلی
دوشندکان دامنه دزلی
طبیعت پاییزی منطقه دودانگه
طبیعت پاییزی منطقه دودانکه
طبیعت بی نظیر خلخال
طبیعت بی نظیر خلخال
میدان دام تبریز در آستانه عید قربان
میدان دام تبریز در آستانه عید قربان
مال بازار آق قلا در آستانه عید قربان
مال بازار آق قلا در آستانه عید قربان
بازار فروش دام برای عید قربان در میدان دواب اهر
بازار فروش دام برای عید قربان در میدان دواب اهر
کوچ عشایر با همه سختی ومشقت هایی که دارد، شیرین ودلنشین است ، زیرا بازگشت به دامان طبیعت و مراتع و ازسرگیری زندگی چادرنشینی درصحرا برمیل و رغبت آن ها برای رفتن به سرد سیرمی افزاید.
کوچ،عشایر،طبیعت
کشتارگاه سنتی مهریز یزد 
کشتارکاه سنتی مهریز یزد 
شیوع تب برفکی در روستاهای اهر
شیوع تب برفکی در روستاهای اهر
یک روز با چوپان روستای
یک روز با چوپان روستا