اخبار مربوط به کلیدواژه گوسفند  تعداد نتایج  ۱۶
خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دشت لار
خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دشت لار
طبیعت جاده اسالم به خلخال
طبیعت جاده اسالم به خلخال
مراسم پشم چینی گوسفندان
مراسم پشم چینی گوسفندان
جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر قره قیه
جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر قره قیه
یک روز با چوپانان منطقه خدآفرين
یک روز با چوپانان منطقه خدآفرین
دوشندگان دامنه دزلی
دوشندکان دامنه دزلی
طبیعت پاییزی منطقه دودانگه
طبیعت پاییزی منطقه دودانکه
طبیعت بی نظیر خلخال
طبیعت بی نظیر خلخال
میدان دام تبریز در آستانه عید قربان
میدان دام تبریز در آستانه عید قربان
مال بازار آق قلا در آستانه عید قربان
مال بازار آق قلا در آستانه عید قربان
بازار فروش دام برای عید قربان در میدان دواب اهر
بازار فروش دام برای عید قربان در میدان دواب اهر
کوچ عشایر با همه سختی ومشقت هایی که دارد، شیرین ودلنشین است ، زیرا بازگشت به دامان طبیعت و مراتع و ازسرگیری زندگی چادرنشینی درصحرا برمیل و رغبت آن ها برای رفتن به سرد سیرمی افزاید.
کوچ،عشایر،طبیعت