اخبار مربوط به کلیدواژه ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½  تعداد نتایج  ۲۴۲
نمایش « پنهان خانه پنج در »
نمایش « پنهان خانه پنج در »
داوری مسابقه عکاسی تئاتر «زیبایی گاهی زن است» برگزار شد
داوری مسابقه عکاسی تئاتر «زیبایی گاهی زن است» برگزار شد
نمایش فرانکشتاین
نمایش فرانکشتاین
نمایشنامه خوانی مشنگ‌ها درپلاتو ۹۷
نمایشنامه خوانی «مشنگ‌ها» درپلاتو ۹۷
نمایش «مده آ»
نمایش «مده آ»
نمایش «شوبیل»
نمایش «شوبیل»
اجرای نمايش خیابانی «يك توپ»
اجرای نمایش خیابانی «یک توپ»
نمایش «آوازه خوان خیابان‌های منهتن»
نمایش «آوازه خوان خیابان‌های منهتن»
نمایش «تبرئه»
نمایش «تبرئه»
نمایش « خانه برناردا آلبا »
نمایش « خانه برناردا آلبا »
اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر رادی
اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر رادی
گردهمایی بزرگ خانواده تئاتر
گردهمایی بزرگ خانواده تئاتر