اخبار مربوط به کلیدواژه تئاتر  تعداد نتایج  ۲۱۴
نمایش «ریچارد» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی
نمایش «ریچارد»
نمایش «مرثیه عشق»
نمایش «مرثیه عشق»
نمایش «رومولیت»
نمایش «رومولیت»
نمایش «مالی سویینی»
نمایش «مالی سویینی»
نمایش محیطی دریادلان
نمایش محیطی دریادلان
نمایش «ابلوموف»
نمایش «ابلوموف»
نمایش «بلافیگورا»
نمایش «بلافیگورا»
نمایش جوجه تیغی
نمایش جوجه تیغی
نمایش «مرثیه ای برای یک دختر»
نمایش «مرثیه ای برای یک دختر»
نمایش «سرآشپز پیشنهاد می‌کند»
نمایش «سرآشپز پیشنهاد می‌کند»
پنجمین دوره جشنواره بین المللی  نمایش‌های خیابانی و فضای باز «تبریزیم»
پنجمین دوره جشنواره بین المللی نمایش‌های خیابانی و فضای باز «تبریزیم»
نمایش موزیکال «آمادئوس»
نمایش موزیکال «آمادئوس»