اخبار مربوط به کلیدواژه تئاتر  تعداد نتایج  ۲۳۹
نمایشنامه خوانی مشنگ‌ها درپلاتو ۹۷
نمایشنامه خوانی «مشنگ‌ها» درپلاتو ۹۷
نمایش «مده آ»
نمایش «مده آ»
نمایش «شوبیل»
نمایش «شوبیل»
اجرای نمايش خیابانی «يك توپ»
اجرای نمایش خیابانی «یک توپ»
نمایش «آوازه خوان خیابان‌های منهتن»
نمایش «آوازه خوان خیابان‌های منهتن»
نمایش «تبرئه»
نمایش «تبرئه»
نمایش « خانه برناردا آلبا »
نمایش « خانه برناردا آلبا »
اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر رادی
اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر رادی
گردهمایی بزرگ خانواده تئاتر
گردهمایی بزرگ خانواده تئاتر
نمایش « نگهبانان »
نمایش « نگهبانان »
نمایش «خنکای ختم خاطره»
نمایش «خنکای ختم خاطره»
نمایش «طناب»
نمایش «طناب»