اخبار مربوط به کلیدواژه روستا  تعداد نتایج  ۱۱۸
قبرستان روستای سوزش که بعد از ساخت سد به زیر آب خواهد رفت.
طرح کوچ
طبیعت بهاری روستای گل آخور
طبیعت بهاری روستای گل آخور
زندگی روستایی
زندگی روستایی
روستای «گنبد چای» قهاوند
روستای «گنبد چای» قهاوند
عروسی سنتی در روستای «پست دره پایین» _ مراوه تپه
عروسی سنتی در روستای «پست دره پایین» _ مراوه تپه
طبیعت روستای وردیج و واریش
طبیعت روستای وردیج و واریش
جشنواره «فرهنگ و اقتصاد» روستای سوار وسط
جشنواره «فرهنگ و اقتصاد» روستای سوار وسط
مراسم سنتی «نوروز خوانی» در روستای محمد‌آباد گرگان
مراسم سنتی «نوروز خوانی» در روستای محمد‌آباد گرگان
رها‌سازی زباله‌ در اطراف روستای گنبد
رها‌سازی زباله‌ در اطراف روستای گنبد
زندگی روستایی
زندگی روستایی
روستای قلعه نو
روستای قلعه نو
افتتاح پروژه گاز رسانی به روستای نصر آباد با حضور اسحاق جهانگيری معاون اول رييس جمهوری
سفر معاون اول رییس جمهوری به خراسان رضوی