اخبار مربوط به کلیدواژه نيازمندان  تعداد نتایج  ۱۱
آیین «کوچه گردان عاشق» در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان _ تبريز
آیین «کوچه گردان عاشق» در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان
آیین «کوچه گردان عاشق» در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان
آیین «کوچه گردان عاشق» در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان
آیین «کوچه گردان عاشق»  در رشت
آیین «کوچه گردان عاشق» در رشت
آیین «کوچه گردان عاشق» در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
آیین «کوچه گردان عاشق» در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
آیین کوچه گردان عاشق در گرگان
آیین کوچه گردان عاشق در گرگان
شب یلدا در کنار نيازمندان کوره پزخانه های تهران
شب یلدا در کنار نیازمندان کوره پزخانه های تهران
آیین کوچه گردان عاشق
آیین کوچه کردان عاشق
آیین کوچه گردان عاشق در قم
آیین کوچه کردان عاشق در قم
دیوار مهربانی در تهران
دیوار مهربانی در تهران
دیوار مهربانی در کرمانشاه 
دیوار مهربانی در کرمانشاه 
افطار ساده در مرکز خیریه ایتام و نیازمندان آبشار عاطفه ها، همدان
سفره های افطاری