اخبار مربوط به کلیدواژه احداث  تعداد نتایج  ۱۰
تونل و زیرگذر آرش - اسفندیار - نیایش
تونل و زیرگذر آرش - اسفندیار - نیایش
 مراحل پایانی ساخت ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی (ره)
مراحل پایانی ساخت ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی (ره)
مراحل پایانی ساخت خط ۷ مترو تهران
مراحل پایانی ساخت خط ۷ مترو تهران
بازدید اصحاب رسانه از پروژه احداث خط ۷ مترو تهران
بازدید اصحاب رسانه از پروژه احداث خط ۷ مترو تهران
بازديد از آخرین مراحل ساخت مترو فرودگاه امام خمینی (ره)
بازدید از آخرین مراحل ساخت مترو فرودگاه امام خمینی (ره)
مراسم کلنگ زنی مرکز جامع کنترل سرطان ایران
مراسم کلنگ زنی مرکز جامع کنترل سرطان ایران
مرکز مغز و اعصاب پورفسور سمیعی
مرگز مغز و اعصاب پورفسور سمیعی
افتتاح و احداث مرکزشیمی درمانی سرپایی و سرطان در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
افتتاح و احداث مرگزشیمی درمانی سرپایی و درمان سرطان در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
فرودگاه در دست احداث منطقه آزاد ماکو
فرودگاه در دست احداث منطقه آزاد ماکو
 باغ هنر در آستانه احداث
 باغ هنر در آستانه احداث