اخبار مربوط به کلیدواژه بي آر تي  تعداد نتایج  ۲
نخستین روز تغییر ساعت كار ادارای در تهران
نخستین روز تغییر ساعت کار ادارای در تهران
دریافت کرایه توسط کارتخوان برای اتوبوس های بی آر تی خیابان ولیعصر
ساماندهی پرداخت کرایه  خط تندور اتوبوس های خیابان ولیعصر(عج)