اخبار مربوط به کلیدواژه خشکسالی  تعداد نتایج  ۴
بختگان دومین دریاچه بزرگ کشور آب ندارد و بی‌جان و بی‌رمق تبدیل به پهنه‌ای از نمک شده است
رویای از دست رفته دریاچه بختگان
پرفورمنس «آبی بی آب»  در بستر خشک رودخانه شیراز
پرفورمنس «آبی بی آب» در بستر خشک رودخانه شیراز
خشکسالی بندر ترکمن
آبیاری با دبه های پلاستیکی برای خشک نشدن درختان پارک جنگلی شهدای شهر تاکستان
آبیاری با دبه های پلاستیکی