اخبار مربوط به کلیدواژه مجسمه  تعداد نتایج  ۲۵
مجسمه های شهری
مجسمه های شهری
تنديس‌های فرهنگسرای نیاوران
تندیس‌های فرهنگ سرای نیاوران
 بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران
بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران
آیین رونمایی از تندیس شهید اردستانی
آیین رونمایی از تندیس شهید اردستانی
مجسمه ساربان،تاجر تبريزي
مجسمه های ساربان تاجر تبریزی
هشتمین سمپزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران
هشتمین سمپزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران
هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران
هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران
مجسمه امیر کبیر در پارک ملت
مجسمه امیر کبیر در پارک ملت
قصه ی چوب و گره
قصه ی چوب و گره
خالق مجسمه با چشمانی نابینا
روشندل مجسمه ساز نهاوندی
افتتاحیه پنجمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران
افتتاحیه پنجمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران
تور گردشگری دانشجویان عکاسی شهر تهران
تور کردشکری دانشجویان عکاسی شهر تهران