اخبار مربوط به کلیدواژه شوره زار  تعداد نتایج  ۲
بختگان دومین دریاچه بزرگ کشور آب ندارد و بی‌جان و بی‌رمق تبدیل به پهنه‌ای از نمک شده است
رویای از دست رفته دریاچه بختگان
دریاچه ارومیه، سمت بندر شرفخانه
وضعیت ناکوار دریاچه ارومیه _ بندر شرفخانه