اخبار مربوط به کلیدواژه هلال احمر  تعداد نتایج  ۲۶
دوره توان افزایی هلال احمر ویژه اصحاب رسانه
دوره توان افزایی هلال احمر ویژه اصحاب رسانه
جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان در شهر تهران
جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان در شهر تهران
بارگیری محموله دارویی و تجهیزات پزشکی هلال احمر جهت ارسال به عراق
بارگیری محموله دارویی و تجهیزات پزشکی هلال احمر جهت ارسال به عراق
بارگیری سومین محموله کمک‌های ارسالی ایران برای مسلمانان میانمار
بارگیری سومین محموله کمک‌های ارسالی ایران برای مسلمانان میانمار
مانور توان افزایی نجاتگران زن هلال احمر در تفرش
مانور توان افزایی نجاتگران زن هلال احمر در تفرش
امدادرسانی نیروهای هلال احمر به زلزله زدگان خراسان رضوی
امدادرسانی نیروهای هلال احمر به زلزله زدگان خراسان رضوی
خسارت زلزله به روستاهای خراسان رضوی
خسارت زلزله به روستاهای خراسان رضوی
کمپ های نوروزی هلال احمر گلستان
کمپ های نوروزی هلال احمر گلستان
مانور واکنش سریع رنجرهای هلال احمر
مانور واکنش سریع رنجرهای هلال احمر
مانور واكنش سريع هلال احمر
مانور واکنش سریع هلال احمر
 امداد هوایی نیروهای   واکنش سریع هلال احمر به سیل زدگان فارس
امداد هوایی نیروهای واکنش سریع هلال احمر به سیل زدگان فارس
تخریب منازل مسکونی و امداد رسانی به سیل زدگان فسا
امداد رسانی به سیل زدگان فسا