اخبار مربوط به کلیدواژه علي اصغر پيوندي  تعداد نتایج  ۱۵
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهدای گمنام تهران
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهدای گمنام تهران
اولین همایش روز فناوری سلامت
اولین همایش روز فناوری سلامت
بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بخش «ام ار ای» بيمارستان لقمان حكيم
افتتاح بخش های جدید بیمارستان لقمان حکیم با حضور وزیر بهداشت
رونمایی از ترجمه کتاب «الحاوی فی الطب»
همایش « یادمان رازی » و رونمایی از ترجمه کتاب «الحاوی فی الطب»
همایش وحدت حوزه و دانشگاه
همایش وحدت حوزه و دانشگاه
افتتاح مرکز ملی غربالگری بیماری های متابولیک نوزادان با حضور وزیر بهداشت
افتتاح مرگز ملی غربالکری بیماری های متابولیگ نوزادان با حضور وزیر بهداشت
افتتاح مرکز خدمات جامع ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
افتتاح مرگز خدمات جامع ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
افتتاح بزرگترین پی آی سی یو کشور در بیمارستان مفید
افتتاح بزرکترین پی آی سی یو کشور در بیمارستان مفید
آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آیین دانش آموختکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ضیافت افطار خیرین حوزه سلامت کشور با حضور وزیر بهداشت
ضیافت افطار خیرین حوزه سلامت کشور با حضور وزیر بهداشت
رونمایی از مکمل یدوفولیک در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رونمایی از مکمل یدوفولیگ در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی