اخبار مربوط به کلیدواژه محروميت  تعداد نتایج  ۲۱
پيرمردي و نوه اش در روستاي ريگ موري . بيشتر مردم اين روستا بعد از خشكسالي مهاجرت كرده اند و از 300 خانوار فقط پانزده خانوار  مانده اند.
سرزمین طوفان و فقر
حسرت
حسرت
مدارس کپری سيستان و بلوچستان
مدارس کپری سیستان و بلوچستان
بچه‌های مدرسه  خاتم الانبياء
بچه‌های مدرسه خاتم الانبیاء
زندگی مرز نمی‌شناسد
زندگی مرز نمی‌شناسد
بازدید از مناطق محروم شهر تهران
قرار مهربانی به وقت ساعت صفر!
فرش ابریشم دوروی روستای دویدوخ
فرش ابریشم دوروی روستای دویدوخ
بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران
بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران
در فقر نشستگان توتان
در فقر نشستگان توتان
طرح جمع آوری و پلمپ مراکز فروش مواد مخدر در منطقه طرق مشهد
طرح جمع آوری و پلمپ مراکز فروش مواد مخدر در منطقه طرق مشهد
سیلی سرد زمستان بر صورت دانش آموزان
سیلی سرد زمستان بر صورت دانش آموزان
محرومیت روستاهای توتان از آب شرب بهداشتی
محرومیت روستاهای توتان از آب شرب بهداشتی