اخبار مربوط به کلیدواژه محروميت  تعداد نتایج  ۱۶
زندگی مرز نمی‌شناسد
زندگی مرز نمی‌شناسد
بازدید از مناطق محروم شهر تهران
قرار مهربانی به وقت ساعت صفر!
فرش ابریشم دوروی روستای دویدوخ
فرش ابریشم دوروی روستای دویدوخ
بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران
بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران
در فقر نشستگان توتان
در فقر نشستگان توتان
طرح جمع آوری و پلمپ مراکز فروش مواد مخدر در منطقه طرق مشهد
طرح جمع آوری و پلمپ مراکز فروش مواد مخدر در منطقه طرق مشهد
سیلی سرد زمستان بر صورت دانش آموزان
سیلی سرد زمستان بر صورت دانش آموزان
محرومیت روستاهای توتان از آب شرب بهداشتی
محرومیت روستاهای توتان از آب شرب بهداشتی
محرومیت روستاهای ییلاقی و مرزی کردستان از آب لوله کشی
محرومیت روستاهای ییلاقی و مرزی کردستان از آب لوله کشی
جهادگران رضوی
جهادکران رضوی
کودک کار حوال میدان فاطمی که به خواب عمیقی فرو رفته است...با صدای شاتر هم بیدار نشد!!!!
تلخند
روستاهای محروم منطقه جازموریان
روستاهای محروم منطقه جازموریان