اخبار مربوط به کلیدواژه محروميت  تعداد نتایج  ۳۱
روزگار فقر و خشکسالی هامون
روزگار فقر و خشکسالی هامون
عطشناکترین سرزمین
عطشناک ترین سرزمین
توزیع آب در مناطق محروم
توزیع آب در مناطق محروم
جهانبخش، متین اینجاست
جهانبخش، متین اینجاست
آیین «کوچه گردان عاشق» در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان _ تبريز
آیین «کوچه گردان عاشق» در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان
آیین «کوچه گردان عاشق» در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان
آیین «کوچه گردان عاشق» در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان
آیین «کوچه گردان عاشق»  در رشت
آیین «کوچه گردان عاشق» در رشت
آیین «کوچه گردان عاشق» در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
آیین «کوچه گردان عاشق» در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
حاشيه نشيني در شهرك حصار امير
حاشیه نشینی در حصار امیر پاکدشت
حضور وزیر بهداشت و سرپرست شهرداری تهران در روستای محمود آباد (ری)
حضور وزیر بهداشت و سرپرست شهرداری تهران در روستای محمود آباد (ری)
پيرمردي و نوه اش در روستاي ريگ موري . بيشتر مردم اين روستا بعد از خشكسالي مهاجرت كرده اند و از 300 خانوار فقط پانزده خانوار  مانده اند.
سرزمین طوفان و فقر
حسرت
حسرت