اخبار مربوط به کلیدواژه فقر  تعداد نتایج  ۱۴
بچه‌های مدرسه  خاتم الانبياء
بچه‌های مدرسه خاتم الانبیاء
زندگی مرز نمی‌شناسد
زندگی مرز نمی‌شناسد
بازدید از مناطق محروم شهر تهران
قرار مهربانی به وقت ساعت صفر!
بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران
بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران
در فقر نشستگان توتان
در فقر نشستگان توتان
زنده در گور
زنده در گور
طرح جمع آوری و پلمپ مراکز فروش مواد مخدر در منطقه طرق مشهد
طرح جمع آوری و پلمپ مراکز فروش مواد مخدر در منطقه طرق مشهد
محرومیت روستاهای توتان از آب شرب بهداشتی
محرومیت روستاهای توتان از آب شرب بهداشتی
کودکان کوره های آجرپزی
کودکان کوره های آجرپزی
کودک کار حوال میدان فاطمی که به خواب عمیقی فرو رفته است...با صدای شاتر هم بیدار نشد!!!!
تلخند
مرد سوخته و زندگی زیر خط فقر
مرد سوخته و زندگی زیر خط فقر
زندگی زیر خط فقرهمراه با بیماری
زندگی زیر خط فقرهمراه با بیماری