اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس امير رستمی  تعداد نتایج  ۵
نخستین روز سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
نخستین روز سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ ۲
جشنواره «گل و گلاب» در فرهنگسرای اشراق
جشنواره «گل و گلاب» در فرهنگسرای اشراق
 افتتاح و بهره برداری از مرکز معاینه فنی شهدای زمان آباد  با حضور شهردار تهران
افتتاح و بهره برداری از مرکز معاینه فنی شهدای زمان آباد با حضور شهردار تهران
 جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
احمد مسجد جامعي و محسن هاشمي در كتابگردي تهران
اجرای برنامه کتاب گردی در تهران