اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس حسين طهرانی  تعداد نتایج  ۳۷
آیین رونمایی و آغاز عملیات عمرانی احداث موزه استاد ایران درودی
آیین رونمایی و آغاز عملیات عمرانی احداث موزه استاد ایران درودی
کاخ موزه گلستان
کاخ موزه گلستان
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
دهمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
دهمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
بازدید اعضای شورای شهر تهران از پروژه جنگلکاری ۱۲۵۰ هکتاری
بازدید اعضای شورای شهر تهران از پروژه جنگلکاری ۱۲۵۰ هکتاری
جلسه شورای اسلامی شهر تهران
جلسه شورای اسلامی شهر تهران
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اصحاب رسانه
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اصحاب رسانه
زاينده رود میزبان گردشگران نوروزی
زاینده رود میزبان گردشگران نوروزی
جلسه شورای شهر  تهران
جلسه شورای شهر تهران
اجرای نمایش خیمه شب بازی عروسکی در محوطه خانه هنرمندان
اجرای نمایش خیمه شب بازی عروسکی در محوطه خانه هنرمندان
اجرای نمایش خیابانی «ملکوت» در موحوطه خانه هنرمندان
اجرای نمایش خیابانی «ملکوت» در موحوطه خانه هنرمندان