اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس حسين طهرانی  تعداد نتایج  ۲۵
اجرای نمایش خیابانی «ماشین زمان» در محوطه خانه هنرمندان
اجرای نمایش خیابانی «ماشین زمان» در محوطه خانه هنرمندان
اجرای نمایش خیابانی «لازمان لامکان» در محوطه خانه هنرمندان
اجرای نمایش خیابانی «لازمان و لامکان» در محوطه خانه هنرمندان
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
اجرای ويدئو مپينگ به مناسبت پيروزی انقلاب اسلامی در برج آزادی
اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی در برج آزادی
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
همایش «نما با محوریت مصالح و جزئيات اجرايی»
همایش «نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی»
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
نخستین غروب زمستانی تهران
نخستین غروب زمستانی تهران