اخبار مربوط به کلیدواژه برداشت  تعداد نتایج  ۱۴
برداشت گل بنفشه در پاکدشت
برداشت گل بنفشه در پاکدشت
برداشت سیب زمینی از مزارع دشت‌های لیلاخ دهگلان
برداشت سیب زمینی از مزارع دشت‌های لیلاخ دهگلان
برداشت سماق در شهرستان هوراند
برداشت سماق در شهرستان هوراند
برداشت سیر  در شهرستان بهار
برداشت سیر و سیب‌زمینی در شهرستان بهار
برداشت زرشک در خراسان جنوبی
برداشت زرشک در خراسان جنوبی
فصل داغ برداشت گندم و جو در اهر
فصل داغ برداشت کندم و جو در اهر
برداشت خربزه از جالیزهای تایباد
برداشت خربزه از جالیزهای تایباد
برداشت میوه های تابستانی باغ سیب مهرشهر
برداشت میوه های تابستانی باغ سیب مهرشهر
برداشت گل محمدی در مشهد
برداشت گل محمدی در مشهد
آغاز برداشت گل محمدی در روستای فرخد
آغاز برداشت گل محمدی در روستای فرخد
برداشت سیب زمینی در روستای کرفس
برداشت سیب زمینی
برداشت سقز از درختان ون در جنگل های مریوان
برداشت سقز از درختان ون در جنگل های مریوان