اخبار مربوط به کلیدواژه دریاچه  تعداد نتایج  ۴
بختگان دومین دریاچه بزرگ کشور آب ندارد و بی‌جان و بی‌رمق تبدیل به پهنه‌ای از نمک شده است
رویای از دست رفته دریاچه بختگان
دریاچه مصنوعی کوثر
دریاچه مصنوعی کوثر
دریاچه مصنوعی کوثر که منقطه بیابانی شهر یزد بر اثر رها سازی  پساب فاضلاب شهری یزد در منطقه پشت تصفیه خانه شهر یزد ایجاد شده این روز ها فضای زیبا و  گردشگری پسندی تبدیل شده است
اینجا یزد است
دریاچه چمستان -شهرستان نور در شمال
طبعیت زیبای شمال