اخبار مربوط به کلیدواژه عشای ربانی  تعداد نتایج  ۲
آيين عشای ربانی در کلیسای بیت اللحم اصفهان
آیین عشای ربانی در کلیسای بیت اللحم اصفهان
آیین «عشای ربانی» سال نو میلادی در کلیسای وانک اصفهان
آیین «عشای ربانی» سال نو میلادی در کلیسای وانک اصفهان