اخبار مربوط به کلیدواژه سال نو ميلادی  تعداد نتایج  ۵
آيين عشای ربانی در کلیسای بیت اللحم اصفهان
آیین عشای ربانی در کلیسای بیت اللحم اصفهان
آیین آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی در کلیسای سرکیس مقدس
آیین آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی در کلیسای سرکیس مقدس
آیین «عشای ربانی» سال نو میلادی در کلیسای وانک اصفهان
آیین «عشای ربانی» سال نو میلادی در کلیسای وانک اصفهان
آیین آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی در کلیسای تارگمانچاتس مقدس
آیین آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی در کلیسای تارگمانچاتس مقدس
سال نو میلادی در محله جلفای اصفهان
سال نو میلادی در محله جلفای اصفهان