اخبار مربوط به کلیدواژه آذربايجان شرقی  تعداد نتایج  ۴
مزرعه لاله‌های اقدمی‌فرد در دامنه‌های زیبای سهند
مزرعه لاله‌های اقدمی‌فرد در دامنه‌های زیبای سهند
مصائب شیرین معلم اهری
مصائب شیرین معلم اهری
دیدار مردم آذربایجان شرقی با مقام معظم رهبری
دیدار مردم آذربایجان شرقی با مقام معظم رهبری
بازدید استاندار آذربایجان شرقی از واحد چاپ و رنگرزی چاپرنگ
بازدید استاندار آذربایجان شرقی از واحدهای صنعتی، تولیدی و تونل انرژی