اخبار مربوط به کلیدواژه مترو  تعداد نتایج  ۱۱۳
اجرای «آواي سرزمين من» در متروي تهران
اجرای «آوای سرزمین من» در متروی تهران
تست گرم خط ۶ مترو با حضور شهردار تهران
تست گرم خط ۶ مترو با حضور شهردار تهران
 افتتاح و بهره برداری از مرکز معاینه فنی شهدای زمان آباد  با حضور شهردار تهران
افتتاح و بهره برداری از مرکز معاینه فنی شهدای زمان آباد با حضور شهردار تهران
بازدید شهردار تهران از خط ۶ مترو
بازدید شهردار تهران از خط ۶ مترو
افتتاح بخش میانی خط ۷ مترو تهران با حضور شهردار تهران
بازگشایی بخش میانی خط ۷ مترو تهران با حضور شهردار تهران
نخستین روز تغییر ساعت كار ادارای در تهران
نخستین روز تغییر ساعت کار ادارای در تهران
بازدید سرپرست شهرداری تهران از خط ۶ تهران
بازدید سرپرست شهرداری تهران از خط ۶ تهران
بهره برداری از ۲۸ واگن جدید و ۱۶ واگن اورهال مترو با حضور شهردار تهران
بهره برداری از ۲۸ واگن جدید و ۱۶ واگن اورهال مترو با حضور شهردار تهران
آیین برافراشتن بزرگترین پرچم ایران با حضور شهردار تهران
آیین برافراشتن بزرگترین پرچم ایران با حضور شهردار تهران
برنامه «قطار دانایی» با موضوع آموزش شهروندی در دبستان دخترانه آیین روشن
برنامه «قطار دانایی» در دبستان دخترانه آیین روشن
بازدید مدیرعامل مترو تهران از خط ۷
بازدید مدیرعامل مترو تهران از خط ۷
بازدید شهردار تهران از خطوط ۶ و ۷ مترو
بازدید شهردار تهران از خطوط ۶ و ۷ مترو