اخبار مربوط به کلیدواژه مرز  تعداد نتایج  ۱۲
تالاب های بین المللی گلستان
تالاب های بین المللی گلستان
زائران اربعین در مرز مهران
زائران اربعین مرز مهران
عبور شبانه زائرین اربعین از مرز شلمچه
عبور شبانه زائرین اربعین از مرز شلمچه
شهر  مهران، ۲ هفته قبل از اربعین مهران در انتظار زائران   اربعین حسینی (ع)
مهران در انتظار زائران اربعین حسینی (ع)
 همایش استانداران مرزی ایران و افغانستان با حضور دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
همایش استانداران مرزی ایران و افغانستان با حضور وزیر کشور
 غار مزدوران،  دریاچه بزنگان و سد دوستی در مرز سرخس 
بازدید از  غار مزدوران،  دریاچه بزنکان و سد دوستی در مرز سرخس
قطار معرفی جاذبه های ریلی محور سرخس
قطار معرفی جاذبه های ریلی محور سرخس
بارش برف در مسیر جاده مریوان - مرز بین المللی باشماق
بارش برف در مسیر جاده مریوان - مرز بین المللی باشماق
آخرین موج بازگشت زائران اربعین از مرز مهران
آخرین موج بازکشت زائران اربعین از مرز مهران
زوار اربعین در مرز چذابه‎
تردد زائرین در مرز چذابه 
زائران اربعین در مرز چذابه
زائران اربعین در مرز چذابه
زائران اربعین در مرز شلمچه
زائران اربعین حسینی (ع) در مرز شلمچه