اخبار مربوط به کلیدواژه امداد و نجات  تعداد نتایج  ۲۷
امدادرسانی نیروهای هلال احمر به زلزله زدگان خراسان رضوی
امدادرسانی نیروهای هلال احمر به زلزله زدگان خراسان رضوی
مانور واكنش سريع هلال احمر
مانور واکنش سریع هلال احمر
امداد رسانی هوایی به سیل زدگان لامرد
امداد رسانی هوایی به سیل زدگان لامرد
تخریب منازل مسکونی و امداد رسانی به سیل زدگان فسا
امداد رسانی به سیل زدگان فسا
جستجو برای پیدا کردن جسد راننده کامیون مفقود در بهمن جاده هراز
جستجو برای پیدا کردن جسد راننده کامیون مفقود در بهمن جاده هراز
شب آخر آواربرداری پلاسکو
شب آخر آواربرداری پلاسکو
هفتمین روز عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو
هفتمین روز عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو _ ۲
هفتمین روز عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو
هفتمین روز عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو _ ۱
ششمين روز عملیات آوار برداری ساختمان پلاسکو
ششمین روز عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو
پنجمین روز عملیات آوار برداری ساختمان پلاسکو
پنجمین روز عملیات آوار برداری ساختمان پلاسکو _ ۲
چهارمین روز عملیات امداد و آواربرداری ساختمان پلاسکو
چهارمین روز عملیات امداد و آواربرداری ساختمان پلاسکو _ ۱
آغاز سومین روز عملیات امداد و آواربرداری ساختمان پلاسکو
سومین روز عملیات امداد و آواربرداری ساختمان پلاسکو