اخبار مربوط به کلیدواژه امداد و نجات  تعداد نتایج  ۱۵
عملیات آواربرداری در محل حادثه ساختمان پلاسکو
عملیات آواربرداری در محل حادثه ساختمان پلاسکو _ ۱
عملیات امداد شبانه در محل حادثه ساختمان پلاسکو
عملیات امداد شبانه در محل حادثه ساختمان پلاسکو _ ۳
عملیات امداد شبانه در محل حادثه ساختمان پلاسکو
عملیات امداد شبانه در محل حادثه ساختمان پلاسکو _ ۲
عملیات امداد شبانه در محل حادثه ساختمان پلاسکو
عملیات امداد شبانه در محل حادثه ساختمان پلاسکو _ ۱
ساختمان پلاسکو پس از فروریختن در اثر آتش سوزی
ساختمان پلاسکو پس از فروریختن در اثر آتش سوزی _ ۲
ریزش آوار در تونل انرژی تبریز
ریزش آوار در تونل انرژی تبریز
مانور مدیریت بحران در نیروگاه شهید فيروزی طرشت (برق آلستوم)
مانور مدیریت بحران در نیروگاه شهید فیروزی طرشت (برق آلستوم)
مانور سقوط هواپیمای فرضی در شیراز
مانور سقوط هواپیمای فرضی در شیراز
مانور امداد و نجات سپاه تهران بزرگ در بوستان ولایت
مانور امداد و نجات سپاه تهران بزرک در بوستان ولایت
مانور امداد و نجات آتش نشانی در ارتفاعات توچال
مانور امداد و نجات آتش نشانی در ارتفاعات توچال
ریزش آوار در عبادتگاه کلیمیان
ریزش آوار در عبادتکاه کلیمیان
مسابقات امداد و نجات آتش نشانان کشور  
مسابقات امداد و نجات آتش نشانان کشور