اخبار مربوط به کلیدواژه سخنگو  تعداد نتایج  ۲۷
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
نشست سخنگوي شوراي شهر تهران
نشست سخنگوی شورای شهر تهران
نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران
نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران
نشست خبري سخنگوي شوراي شهر تهران
نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران
در حاشيه نشست هم اندیشی شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار جدید
در حاشیه نشست هم اندیشی شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار جدید
نشست خبری حادثه آتش‌سوزی ساختمان اداری میدان ولی‌عصر (عج)
نشست خبری حادثه آتش‌سوزی ساختمان اداری میدان ولی‌عصر (عج)
نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
بازدید سخنگوی سازمان انرژی اتمی از روزنامه همشهری
بازدید سخنگوی سازمان انرژی اتمی از روزنامه همشهری
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
نشست سخنگوی شورای شهر پنجم با اصحاب رسانه
نشست سخنگوی شورای شهر پنجم با اصحاب رسانه
نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه