اخبار مربوط به کلیدواژه ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ����������  تعداد نتایج  ۸
بزرگداشت صدرالدین شجره در خانه تئاتر
بزرگداشت صدرالدین شجره در خانه تئاتر
گردهمایی بزرگ خانواده تئاتر
گردهمایی بزرگ خانواده تئاتر
 افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر
افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر
شانزدهمین جشن سالیانه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر
شانزدهمین جشن سالیانه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر
چهاردهمین جشن بازیگر خانه تئاتر
چهاردهمین جشن بازیگر خانه تئاتر
جشن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر
جشن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر
دوازدهمین جشن بازیگر
دوازدهمین جشن بازیکر
سید حسن قاضی زاده هاشمی و عزت الله انتظامی در نشست صمیمی وزیر بهداشت با هنرمندان خانه تئاتر
نشست صمیمی وزیر بهداشت با هنرمندان خانه تئاتر