اخبار مربوط به کلیدواژه بناي تاريخي  تعداد نتایج  ۱۷
مسجد وكيل شيراز
مسجد وکیل شیراز
پانزدهم ارديبهشت ماه روز شيراز
پانزدهم اردیبهشت ماه روز شیراز
حمام تاریخی کردشت در جلفا
حمام تاریخی کردشت در جلفا
تاج محل نگین معماری ایرانی در هندوستان
تاج محل نگین معماری ایرانی در هندوستان
کاروانسرای شاه عباسی در کرج
کاروانسرای شاه عباسی
بافت فرسوده نخستین شهر خشتی جهان
بافت فرسوده نخستین شهر خشتی جهان
آب انبار رستم گیو در یزد
آب انبار رستم کیو در یزد
بقعه شیخ حیدر
بقعه شیخ حیدر
بنای تاریخی
بنای تاریخی
بی توجهی به سرنوشت آثار باستانی در بقعه هارونیه
بی توجهی به سرنوشت آثار باستانی در بقعه هارونیه
باغ جهانی « دولت آباد » یزد
باغ جهانی « دولت آباد » یزد
حضور مهمان های نوروزی در کرمانشاه
حضور مهمان های نوروزی در کرمانشاه