اخبار مربوط به کلیدواژه بناي تاريخي  تعداد نتایج  ۱۳
کاروانسرای شاه عباسی در کرج
کاروانسرای شاه عباسی
بافت فرسوده نخستین شهر خشتی جهان
بافت فرسوده نخستین شهر خشتی جهان
آب انبار رستم گیو در یزد
آب انبار رستم کیو در یزد
بقعه شیخ حیدر
بقعه شیخ حیدر
بنای تاریخی
بنای تاریخی
بی توجهی به سرنوشت آثار باستانی در بقعه هارونیه
بی توجهی به سرنوشت آثار باستانی در بقعه هارونیه
باغ جهانی « دولت آباد » یزد
باغ جهانی « دولت آباد » یزد
حضور مهمان های نوروزی در کرمانشاه
حضور مهمان های نوروزی در کرمانشاه
عمارت مسعودیه در ایام نوروز
عمارت مسعودیه در ایام نوروز
ارگ  یا عمارت حاجی آباد در ۷ کیلومتری جاده بیرجند
ارک یا عمارت حاجی آباد در بیرجند
خانه اتحادیه « خانه دایی جان ناپلئون »
خانه اتحادیه « خانه دایی جان ناپلئون »
نیاز بناهای تاریخی ماکو به مرمت و نگهداری
نیاز بناهای تاریخی ماکو به مرمت و نگهداری