اخبار مربوط به کلیدواژه سلامت  تعداد نتایج  ۱۳
نشست خبری مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران
نشست خبری مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران
 اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
همایش راه آینده سلامت شهرداری تهران
همایش راه آینده سلامت شهرداری تهران
همایش یاوران سلامت
همایش یاوران سلامت
افتتاح ۱۶۰ پروژه حوزه سلامت در استان خراسان رضوی با حضور وزیر بهداشت
افتتاح ۱۶۰ پروژه حوزه سلامت در استان خراسان رضوی با حضور وزیر بهداشت
اختتامیه جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه جشنواره فیلم سلامت
جشنواره عمران و سلامت با حضور رییس جمهوری
جشنواره عمران و سلامت با حضور رییس جمهوری
اولین همایش روز فناوری سلامت
اولین همایش روز فناوری سلامت
ضیافت افطار خیرین حوزه سلامت کشور با حضور وزیر بهداشت
ضیافت افطار خیرین حوزه سلامت کشور با حضور وزیر بهداشت
اولین همایش ملی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت
اولین همایش ملی معرفی فرصت‌های سرمایه‌کذاری در حوزه سلامت
گردهمایی مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت با حضور رئیس جمهور
کردهمایی مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت با حضور رئیس جمهور
فاز دوم طرح تحول سلامت با حضور وزیر بهداشت در مشهد
فاز دوم طرح تحول سلامت با حضور وزیر بهداشت در مشهد