اخبار مربوط به کلیدواژه تصادف  تعداد نتایج  ۲۱
سانحه مرگبار تصادف اتوبوس و تانکر سوخت در کردستان
سانحه مرگبار تصادف اتوبوس و تانکر سوخت در کردستان
سانحه رانندگی در جاده آبعلی
سانحه رانندگی در جاده آبعلی
تصادف ۳۰ دستگاه خودرو در محور همدان تهران
تصادف ۳۰ دستگاه خودرو در محور همدان به تهران
سقوط بهمن در محور دماوند
سقوط بهمن در محور دماوند
تصادف در جاده مخصوص کرج
وقوع دو حادثه رانندگی در جاده مخصوص کرج
تصادف خودرو در ایزدشهر
تصادف خودرو در ایزدشهر
بونکر سیمان در ایستگاه تاکسیرانی
واژکونی بونکر سیمان روی پایانه تاکسیرانی نوبنیاد
بارندگی صبح امروز منجر به برخورد ۱۵ دستگاه خودرو در بزرگراه بسیج مشهد
یک کشته ۲مصدوم 
آتش نشانی مشهد عملیات کردند
تصادف صبح امروز در مشهد
حادثه برخورد اتوبوس با تیر برق فشار قوی در جاده چالوس
حادثه برخورد اتوبوس با تیر برق فشار قوی در جاده چالوس
سرعت زیاد خودروی 206 حادثه آفرید سرنشین این خودرو که یک خانم بود به علت سرعت زیاد وعدم کنترل از مسیر اصلی خارج وبعد از برخورد بامغازه از حرکت باز ایستاد مصدوم حادثه به کمک اورژانس به درمانگاه انتقال داده شد
تصادف در ایزدشهر نور
عیادت امیر پوردستان از سربازان مصدوم سانحه تصادف اتوبوس در نی ریز
عیادت امیر پوردستان از سربازان مصدوم سانحه تصادف اتوبوس در نی ریز
عیادت خدام شاهچراغ از سربازان حادثه دیده
عیادت خدام شاهچراغ (ع) از سربازان مصدوم سانحه تصادف اتوبوس در نی ریز