اخبار مربوط به کلیدواژه جشنواره  تعداد نتایج  ۳۲۶
اختتامیه سومین دوره جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی «نوایش»
اختتامیه سومین دوره جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی «نوایش»
عکاس خوزستانی بهترین شرکت کننده جشنواره بین‌المللی عکس تاجیک فوتو آرت شد
عکاس خوزستانی بهترین شرکت کننده جشنواره بین‌المللی عکس تاجیک فوتو آرت شد
ششمین جشنواره عکس خیام در همدان
ششمین جشنواره عکس خیام در همدان
فردوسی میزبان نمایشگاه جشنواره عکس شاهنامه
فردوسی میزبان نمایشگاه جشنواره عکس شاهنامه
عکاس ایرانی در جشنواره منهتن آمریکا مدال برنز گرفت
عکاس ایرانی در جشنواره منهتن آمریکا مدال برنز گرفت
برگزاری جشنواره‌ عکس «سیل همدلی» در لرستان
برگزاری جشنواره‌ عکس «سیل همدلی» در لرستان
برگزیدگان پنجمین جشنواره عکس سلامت روان معرفی شدند
برگزیدگان پنجمین جشنواره عکس سلامت روان معرفی شدند
بیست وششمین جشنواره فرهنگی-ورزشي قره قیه(هارنا)
بیست وششمین جشنواره فرهنگی-ورزشی قره قیه(هارنا) برگزار شد
۱۵هزار تومان برای سلفی با بازیگران در جشنواره جهانی!
۱۵ هزار تومان برای سلفی با بازیگران در جشنواره جهانی!
انتشار فراخوان نخستین جشنواره عکس «لاله‌های واژگون» در گرمه
انتشار فراخوان نخستین جشنواره عکس «لاله‌های واژگون» در گرمه
عکاسان مدعو به دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین
عکاسان مدعو به دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین
ایرانیان در جشنواره عکس نوروز، کرمانشاه را ثبت می کنند
ایرانیان در جشنواره عکس نوروز، کرمانشاه را ثبت می کنند