اخبار مربوط به کلیدواژه خط 7  تعداد نتایج  ۶
بازديد شبانه از خط 7 متروي تهران
بازدید شبانه از خط ۷ متروی تهران
افتتاح بخش میانی خط ۷ مترو تهران با حضور شهردار تهران
بازگشایی بخش میانی خط ۷ مترو تهران با حضور شهردار تهران
بازدید مدیرعامل مترو تهران از خط ۷
بازدید مدیرعامل مترو تهران از خط ۷
تست گرم خط ۷ مترو با حضور شهردار محترم تهران
تست گرم خط ۷ مترو با حضور شهردار تهران
بازدید دکتر قالیباف از خط ۷ مترو تهران
بازدید دکتر قالیباف از خط ۷ مترو تهران
ورود دستگاه حفار مکانیزه خط ۷ مترو به ایستگاه میدان صنعت
ورود دستکاه حفار مکانیزه خط ۷ مترو به ایستگاه میدان صنعت